MANTELL GWYNEDD CYF.

Address: 23-25 Y Bont Bridd, Bridge Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB

MANTELL GWYNEDD CYF. (company# 03420271) is a company registered with Companies House, United Kingdom. The incorporation date is August 15, 1997. The entity status is Active.

Company Overview

Company Number 03420271
Company Name MANTELL GWYNEDD CYF.
Registered Address 23-25 Y Bont Bridd
Bridge Street
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB
Company Category PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital)
Company Status Active
Origin Country United Kingdom
Incorporation Date 1997-08-15

Accounts, Returns and Confirmation Statements

Account Category FULL
Account Reference Date Month: 3, Day: 31
Last accounts made up to March 31, 2019
Next accounts due by March 31, 2021
Last returns made up to August 15, 2015
Next returns due by September 12, 2016
Last confirmation statement made up to August 8, 2020
Next confirmation statement due by August 22, 2021

Standard Industrial Classification (SIC) Code

SIC Code Industry
94990 Activities of other membership organizations n.e.c.

Persons with Significant Control

Name / Address / Statement Kind / Natures of Control / Details
no individual or entity with signficant control
(Notified on 2016-08-15)
persons with significant control statement

Company Officers

Name / Role Correspondence Address Appointed Nationality / Residence Occupation
WILLIAMS, Bethan Russell
Secretary (Active)
Isfryn Lon Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RP 5 April 2005 /
DEINIOL, Tad, Yr Hybarch
Director (Active)
11 Heol Y Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4DE 30 October 2007 Cymro /
Wales
Offeiriad
EVANS, Meinir Wyn
Director (Active)
Glasfryn Rhostryfan, Rhostryfan, Caernarfon, Wales, LL54 7NN 16 December 2015 British /
Wales
Manager
GRIFFITH, Gwen, Cynghorydd
Director (Active)
19 Llwybr Main, Mynydd Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4LJ 17 October 1997 Cymraes /
Cymru
Cynghorydd
JONES, John Clifford
Director (Active)
Maes Y Coed 36 Glan Beuno, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UB 31 October 2006 Welsh /
Wales
Prif Swyddog Elusen - Wedi Ymddeol
JONES, Mair Eleri Lloyd
Director (Active)
Ty Seiont Ffordd Santes Helen Caernarfon, Ty Seiont, Ffordd Santes Helen, Caernarfon, Gwynedd, Wales, LL55 2YD 10 April 2013 Welsh /
Wales
Chief Executive Officer Age Cymru Gwynedd & Mon
ROBERTS, Elwen Lloyd
Director (Active)
10 Maes Y Ffynnon, Cerrigydrudion, Corwen, Clwyd, LL21 9SE 7 December 2000 British /
Wales
Gweihwraig Cefnogaeth
ROWLANDS, Llinos Wyn
Director (Active)
Caban Bach, Meirion Terrace, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UA 5 October 2011 British /
Wales
Children'S Centre Manager
WILLIAMS, Betty Helena
Director (Active)
Ardwyn, Station Road, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HL 30 November 2010 British /
Uk
None
JONES, Saran Thomas
Secretary (Resigned)
Bryn Gloch, Betws Garmon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YY 15 August 1997 /
CAREY-EVANS, Jane
Director (Resigned)
Eisteddfa Uchaf, Pentrefelin, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PT 7 December 2000 British /
United Kingdom
Swyddog Hyrwyddo
DAVIES, Sian Wyn
Director (Resigned)
14 Pen Y Garreg, Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4UE 18 March 1998 Cymraes /
Swyddog Datblygu Undebau Credy
EDWARDS, Gareth Iddon
Director (Resigned)
Cae Cerrig, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RT 31 October 2006 Prydeinig /
Rheolwr Rhanbarthol Bwrdd Yr I
EVANS, Dewi Llwyd
Director (Resigned)
Fron, Y Fron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7RF 7 December 2000 Cymraeg /
Wales
Rheolydd Prosiectau Cymuned
GRIFFITH, Margaret
Director (Resigned)
Dwyfach 12 Ty'N Rhos, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TF 14 August 2006 Cymraes /
Wales
Athrawes Wedi Ymddeol
HUGHES, Joan Wyn
Director (Resigned)
Heulyn, 8 Fron Wnion, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SL 7 December 2000 British /
Ymgynghorydd Addysg
JAMES, Gareth Huw
Director (Resigned)
97 Y Wern, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TZ 15 August 1997 British /
Rheolwr Canolfan Iaith
JONES, David Rees
Director (Resigned)
17 Maes Mawr, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LR 28 January 2009 British /
Wales
Cynghorydd
JONES, Glenys Rees
Director (Resigned)
Cynefin 1 Maencoch, Llanwnda, Caernarvon, Gwynedd, LL54 7YA 24 November 1998 Cymraes /
Athrawes/Llywodraeth Lleol
JONES, Mairan Alwen
Director (Resigned)
Dol Felin Lon Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RP 15 August 1997 British /
Proposed Director
JONES, Mena
Director (Resigned)
Bodwyn 8 Ffordd Cwmbowydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL41 3ED 5 December 1997 British /
Swyddog Datblygu
JONES, Richard Leonard
Director (Resigned)
11 Hafod Oleu, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LP 2 February 2001 British /
United Kingdom
Prifysgol Cymru Bangor Cynnal
JONES, Thomas Leslie
Director (Resigned)
Glanllyn, Nantlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6BH 6 December 1999 British /
Wales
Wedi Ymddeol
LEWIS, Dewi Eirwyn
Director (Resigned)
14 Stryd Fawr, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BN 3 March 2005 Cymro /
Wales
Is Postfeistr
LLOYD, Morfydd
Director (Resigned)
32 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YD 6 November 2003 British /
Bwrdd Co Op Gofalwyr
OWEN, Cynthia Margaret
Director (Resigned)
14 Lon Y Meillion, Bangor, Gwynedd, LL57 2LE 30 October 2002 British /
Cyfarwyddwr Talaith Mudiad Ysg
OWEN, Meinir
Director (Resigned)
Cefn Rhos, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TW 6 December 1999 Cymraes /
Ymgynghorydd Annibynnol
PETERS, Glenys Llinos
Director (Resigned)
Llwyn Helyg, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NS 6 November 2003 Welsh /
Wales
Gwaig Ty A Clerc Rhan Amser
RICHARDS, Mair Ann
Director (Resigned)
32 Stryd Garnon, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RB 6 November 2003 British /
Wales
Prif Swyddog Gisda
ROBERTS, Carina
Director (Resigned)
Tegfryn, 5 Rhes Gwilym, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6DE 15 August 1997 Welsh /
Wales
Pennaeth Gwasanaethau Tai
ROWLANDS, David Alwyn
Director (Resigned)
Almed 6 Ffordd Crwys, Bangor, Gwynedd, LL57 2NT 7 December 2000 British /
Wales
Swyddog Datblygu - Wedi Ymddeol/Retired
ROWLANDS, Richard Emlyn
Director (Resigned)
4 Glasgoed, Hermon, Bodorgan, Ynys Mon, LL62 5LF 6 November 2003 British /
Rheolwr Gwasanaethau Sector Gw
RYAN, Sarah Jayne
Director (Resigned)
4 Pant Glas, Bethesda, Gwynedd, LL57 4DS 7 December 2000 British /
Manager
SELLARS, Julie
Director (Resigned)
13 Tan Y Foel, Carneddi, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3UL 30 October 2002 British /
Tutor/Manager
THIRSK, Brian Irving
Director (Resigned)
25 Ffordd Segontium, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2LL 15 August 1997 British /
Wales
Gweithiwr Cymunedol

Office Location

Address 23-25 Y BONT BRIDD
BRIDGE STREET
Post Town CAERNARFON
County GWYNEDD
Post Code LL55 1AB

Companies in the same postcode

Entity Name Office Address Incorporation Date
Bethel Plant Sales Limited 11-15 Bridge Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB, United Kingdom 2019-11-18
Caernarfon Kebab Ltd 19 Bridge Street, Caernarfon, LL55 1AB, Wales 2016-01-04
Strand Studios Ltd. 17 Bridge Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB, United Kingdom 2015-03-20

Companies in the same postcode prefix

Entity Name Office Address Incorporation Date
Castle View Caernarfon Limited 31 Bridge Street, Caernarfon, LL55 1AF, United Kingdom 2018-10-26
C & H Ainsworth Ltd 41 Bridge St, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AF, United Kingdom 2016-09-16
Y Cei Cyf 31 Bridge Street, Caernarfon, LL55 1AF, Wales 2018-04-24
Caffi Cei Limited 31 Bridge Street, Caernarfon, LL55 1AF, Wales 2017-01-19
Caffi C Ltd 31 Bridge Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AF, Wales 2015-03-25
Perkins Furniture Limited 16 Stryd Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG, Wales 2015-07-16
Siop Morgeisi Direct Mortgages Limited 14 Stryd Y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG, Wales 2001-07-30
Sylfaen Cymunedol Cyf 14 Stryd Y Porth Mawr, Caernarvon, Gwynedd, LL55 1AG 2001-03-23
Dodrefn Perkins Furniture Limited 16 Eastgate Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG 2000-10-23
Tarian (yswiriant) Cyfyngedig 14 Stryd Y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG, Wales 1999-02-25
Find all companies in post code LL55

Company Officer

Name Role Correspondence Address Birth Date / Appointed Nationality / Residence Occupation
WILLIAMS, Bethan Russell Secretary (Active) Isfryn Lon Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RP /
5 April 2005
/
DEINIOL, Tad, Yr Hybarch Director (Active) 11 Heol Y Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4DE April 1950 /
30 October 2007
Cymro /
Wales
Offeiriad
EVANS, Meinir Wyn Director (Active) Glasfryn Rhostryfan, Rhostryfan, Caernarfon, Wales, LL54 7NN August 1966 /
16 December 2015
British /
Wales
Manager
GRIFFITH, Gwen, Cynghorydd Director (Active) 19 Llwybr Main, Mynydd Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4LJ July 1942 /
17 October 1997
Cymraes /
Cymru
Cynghorydd
JONES, John Clifford Director (Active) Maes Y Coed 36 Glan Beuno, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UB September 1947 /
31 October 2006
Welsh /
Wales
Prif Swyddog Elusen - Wedi Ymddeol
JONES, Mair Eleri Lloyd Director (Active) Ty Seiont Ffordd Santes Helen Caernarfon, Ty Seiont, Ffordd Santes Helen, Caernarfon, Gwynedd, Wales, LL55 2YD June 1963 /
10 April 2013
Welsh /
Wales
Chief Executive Officer Age Cymru Gwynedd & Mon
ROBERTS, Elwen Lloyd Director (Active) 10 Maes Y Ffynnon, Cerrigydrudion, Corwen, Clwyd, LL21 9SE May 1957 /
7 December 2000
British /
Wales
Gweihwraig Cefnogaeth
ROWLANDS, Llinos Wyn Director (Active) Caban Bach, Meirion Terrace, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UA December 1968 /
5 October 2011
British /
Wales
Children'S Centre Manager
WILLIAMS, Betty Helena Director (Active) Ardwyn, Station Road, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HL July 1944 /
30 November 2010
British /
Uk
None
JONES, Saran Thomas Secretary (Resigned) Bryn Gloch, Betws Garmon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YY /
15 August 1997
/
CAREY-EVANS, Jane Director (Resigned) Eisteddfa Uchaf, Pentrefelin, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PT July 1962 /
7 December 2000
British /
United Kingdom
Swyddog Hyrwyddo
DAVIES, Sian Wyn Director (Resigned) 14 Pen Y Garreg, Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4UE July 1969 /
18 March 1998
Cymraes /
Swyddog Datblygu Undebau Credy
EDWARDS, Gareth Iddon Director (Resigned) Cae Cerrig, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RT January 1971 /
31 October 2006
Prydeinig /
Rheolwr Rhanbarthol Bwrdd Yr I
EVANS, Dewi Llwyd Director (Resigned) Fron, Y Fron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7RF June 1962 /
7 December 2000
Cymraeg /
Wales
Rheolydd Prosiectau Cymuned
GRIFFITH, Margaret Director (Resigned) Dwyfach 12 Ty'N Rhos, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TF February 1945 /
14 August 2006
Cymraes /
Wales
Athrawes Wedi Ymddeol
HUGHES, Joan Wyn Director (Resigned) Heulyn, 8 Fron Wnion, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SL November 1941 /
7 December 2000
British /
Ymgynghorydd Addysg
JAMES, Gareth Huw Director (Resigned) 97 Y Wern, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TZ May 1957 /
15 August 1997
British /
Rheolwr Canolfan Iaith
JONES, David Rees Director (Resigned) 17 Maes Mawr, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LR November 1943 /
28 January 2009
British /
Wales
Cynghorydd
JONES, Glenys Rees Director (Resigned) Cynefin 1 Maencoch, Llanwnda, Caernarvon, Gwynedd, LL54 7YA May 1928 /
24 November 1998
Cymraes /
Athrawes/Llywodraeth Lleol
JONES, Mairan Alwen Director (Resigned) Dol Felin Lon Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RP April 1955 /
15 August 1997
British /
Proposed Director
JONES, Mena Director (Resigned) Bodwyn 8 Ffordd Cwmbowydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL41 3ED July 1944 /
5 December 1997
British /
Swyddog Datblygu
JONES, Richard Leonard Director (Resigned) 11 Hafod Oleu, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LP October 1947 /
2 February 2001
British /
United Kingdom
Prifysgol Cymru Bangor Cynnal
JONES, Thomas Leslie Director (Resigned) Glanllyn, Nantlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6BH July 1935 /
6 December 1999
British /
Wales
Wedi Ymddeol
LEWIS, Dewi Eirwyn Director (Resigned) 14 Stryd Fawr, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BN June 1956 /
3 March 2005
Cymro /
Wales
Is Postfeistr
LLOYD, Morfydd Director (Resigned) 32 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YD December 1934 /
6 November 2003
British /
Bwrdd Co Op Gofalwyr
OWEN, Cynthia Margaret Director (Resigned) 14 Lon Y Meillion, Bangor, Gwynedd, LL57 2LE April 1949 /
30 October 2002
British /
Cyfarwyddwr Talaith Mudiad Ysg
OWEN, Meinir Director (Resigned) Cefn Rhos, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TW August 1942 /
6 December 1999
Cymraes /
Ymgynghorydd Annibynnol
PETERS, Glenys Llinos Director (Resigned) Llwyn Helyg, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NS March 1949 /
6 November 2003
Welsh /
Wales
Gwaig Ty A Clerc Rhan Amser
RICHARDS, Mair Ann Director (Resigned) 32 Stryd Garnon, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RB November 1946 /
6 November 2003
British /
Wales
Prif Swyddog Gisda
ROBERTS, Carina Director (Resigned) Tegfryn, 5 Rhes Gwilym, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6DE January 1968 /
15 August 1997
Welsh /
Wales
Pennaeth Gwasanaethau Tai
ROWLANDS, David Alwyn Director (Resigned) Almed 6 Ffordd Crwys, Bangor, Gwynedd, LL57 2NT December 1943 /
7 December 2000
British /
Wales
Swyddog Datblygu - Wedi Ymddeol/Retired
ROWLANDS, Richard Emlyn Director (Resigned) 4 Glasgoed, Hermon, Bodorgan, Ynys Mon, LL62 5LF May 1958 /
6 November 2003
British /
Rheolwr Gwasanaethau Sector Gw
RYAN, Sarah Jayne Director (Resigned) 4 Pant Glas, Bethesda, Gwynedd, LL57 4DS November 1971 /
7 December 2000
British /
Manager
SELLARS, Julie Director (Resigned) 13 Tan Y Foel, Carneddi, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3UL June 1944 /
30 October 2002
British /
Tutor/Manager
THIRSK, Brian Irving Director (Resigned) 25 Ffordd Segontium, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2LL October 1948 /
15 August 1997
British /
Wales
Gweithiwr Cymunedol

Competitor

Search similar business entities

Post Town CAERNARFON
Post Code LL55 1AB
SIC Code 94990 - Activities of other membership organizations n.e.c.

Improve Information

Please provide details on MANTELL GWYNEDD CYF. by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Dataset Information

Data Provider Companies House, United Kingdom
Jurisdiction UK

This dataset includes 5.3 million companies registered with Companies House, United Kingdom. Each company entity is registered with company number, company name, registered address, incorporation date, accounts due date, industry code, etc.